Materiały dla dyplomantów


Ocena na dyplomie

O ostatecznym wyniku studiów informuje ocena na dyplomie, która uzależniona jest od uzyskanej średniej.
O jej wartości decydują:

średnia ocena na dyplomie ukończenia studiów
 od 4,85 wzwyż  celujący
 4,55 - 4,84  bardzo dobry
 4,20 - 4,54  ponad dobry
 3,80 - 4,19  dobry
 3,40 - 3,79  dość dobry
 do 3,39  dostateczny
W celu określenia oceny na dyplomie zapraszam do skorzystania z poniższego formularza.
Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3