Wyszukiwanie materiałów do pracy


Drodzy Dyplomanci, dla wszystkich tych, który borykają się z problemem pozyskiwania materiałów do swojej pracy dyplomowej podaję wybrane odnośniki, które mam nadzieję okażą się przydatne w poszukiwaniu informacji umożliwiających realizację Waszej pracy. Zachęcam także do korzystania z zasobów biblioteki PŁ.

 

     "BazTech"-Baza polskich publikacji

     "Google Scholar" - Serwis do przeszukiwania baz danych zawierających publikacje

     "Google Book Search" - Serwis do wyszukiwania książek

     "Google Book Patents" - Serwis do wyszukiwania patentów

     Wyszukiwarka artykułów w czasopiśmie "Przegląd Elektrotechniczny"

     Wyszukiwarka norm wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)

     Stosowanie Polskich Norm - obowiązek czy dobrowolność? /w przygotowaniu/

     Internetowy System Aktów Prawnych