Czynniki zagrożeń - oświetlenie - laboratorium


Literatura

 

punktor

Tadeusz Oleszyński: Miernictwo techniki świetlnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957 /spis treści (pdf)/

punktor

Agnieszka Wolska, Andrzej Pawlak: Oświetlenie stanowisk pracy, Centralny Instytut Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa  2007 /spis treści (pdf)/

punktor

Wojciech Żagan: Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  2005 /spis treści (pdf)/

punktor

Mieczysław Banach: Tętnienie światła, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa  1970 /spis treści (pdf) - w przygotowaniu/

punktor

Jerzy Bąk: Komentarz do Normy PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa  2006 /spis treści (pdf)/