Czynniki zagrożeń - oświetlenie - laboratorium


Materiały pomocnicze do ćwiczeń

 

    Elektryczne źródła światła (pdf)

    "Żarówka" energooszczędna - proszę czekać (pdf)

    Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach klasycznych żarówek. Cz. I

    Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach klasycznych żarówek. Cz. II

    Parametry elektrycznych źródeł światła (pdf)

    Parametry tradycyjnych żarówek (doc)

    Bezpieczeństwo fotobiologiczne zamienników żarówek

    Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych

    Pulsowanie strumienia świetnego i sposoby jego ograniczania (pdf)

    Tętnienie światła wytwarzanego przez lampy LED - zamienniki żarówek tradycyjnych i halogenowych

    Tętnienie światła wytwarzanego przez tuby LED - zamienniki świetlówek liniowych

    Klasyfikacja odbicia świata od materiałów stosowanych na odbłyśniki (pdf)

    Rodzaje odbicia świata (pdf)

    Sposoby określania właściwości światłotechnicznych materiałów (pdf)

    Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa

    Oświetlenie awaryjne - wymagania

    Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania

    Przegląd wybranych krajowych przepisów prawnych dot. oświetlenia awaryjnego

    Zasady eksploatacji systemów oświetlenia awaryjnego

    Pomiar natężenia oświetlenia (pdf)

    Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - wybrane pojęcia i wymagania oświetleniowe wg PN-EN 12464-1:2004 (pdf)

    Wybrane różnice w wymaganiach norm PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-1:2012 (pdf)

    Pomiar światłości (pdf)

    Pomiar strumienia świetlnego (pdf)

    Pomiar strumienia świetlnego za pomocą kuli Ulbrichta, źródło: Helbig E.: Podstawy fotometrii, WNT, Warszawa 1975 (pdf)

    Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta (pdf)

    Ekran oscyloskopu (doc)

    Oświetlenie a wypadki przy pracy

    Analiza wpływu czułości widmowej spektroradiometru na niedokładność pomiarów kolorymetrycznych

    Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego