Czynniki zagroŅeŮ - o∂wietlenie - laboratorium


Harmonogram odrabiania świczeŮ laboratoryjnych

 

 

 

Nr spotkania

 Grupa I  Grupa II  Grupa III

1.

Szkolenie BHP, podzia≥ na grupy laboratoryjne

Seria I

2.

św. nr O1 św. nr O4 św. nr O9

3.

św. nr O9 św. nr O1 św. nr O4

4.

św. nr O4 św. nr O9 św. nr O1

Seria II

5. św. nr  O3 św. nr O5 św. nr  O13
6. św. nr O13 św. nr  O3 św. nr O5
7. św. nr  O5 św. nr O13 św. nr  O3

8.

Termin odrůbkowy