Przesył i rozdział energii elektrycznej - laboratorium


Informacje dotyczące przedmiotu

 

    Program zajęć

            Zajęcia 1.        Wprowadzenie, zapoznanie z regulaminem laboratorium, podział na grupy   

            Zajęcia 2.        Ćwiczenie nr 1.    (S19) Badanie układów ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie

                                                                    samoczynnego wyłączania zasilania

            Zajęcia 3.        Ćwiczenie nr 2.   (S20) Badanie przesyłu energii elektrycznej liniami elektroenergetycznymi

            Zajęcia 4.        Ćwiczenie nr 3.   (S23) Badanie właściwości i układów pracy elektrycznych źródeł światła

            Zajęcia 5.        Ćwiczenie nr 4.   (S24) Modelowanie przemysłowej instalacji oświetleniowej

            Zajęcia 6.        Ćwiczenie nr 5.   (S21) Badanie separacji odbiornika

                                  Ćwiczenie nr 6.   (S22) Badanie stanowiska izolowanego

            Zajęcia 7.        Ćwiczenie nr 7.   (S25) Wykrywanie błędów w układach ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami

                                                                    różnicowo-prądowymi

            Zajęcia 8.        Ćwiczenie nr 8.   (E0) Modelowanie uziomów w wannie elektrolitycznej

            Zajęcia 9.        Ćwiczenie nr 9.   (E3) Badanie eksploatacyjne kondensatorów energetycznych

            Zajęcia 10.      Ćwiczenie nr 10. (S4) Pomiar prądów i napięć w sieci średniego napięcia przy zwarciach

                                                                  jednofazowych z ziemią

            Zajęcia 11.      Ćwiczenie nr 11. (E7) Kompensacja mocy biernej w przypadku występowania wyższych

                                                                  harmonicznych prądu i napięcia

            Zajęcia 12.      Ćwiczenie nr 12. (E8) Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektr.

            Zajęcia 13.      Ćwiczenie nr 13. (S113) Badanie przekładników napięciowych

 

    Warunki zaliczenia

        ► Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

        ► Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

            Sprawozdania powinny być oddane na następnych zajęciach

        Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie

            kolokwium