Oświetlenie elektryczne - laboratorium


Warunki do uzyskania zaliczenia

 

punktor

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

punktor

Z każdego ćwiczenia studenci wykonują jedno sprawozdanie

punktor

Sprawozdania powinny być oddane w ciągu 2 tygodni (w przypadku studiów dziennych) od zakończenia na zajęciach danego ćwiczenia

punktor

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie  wszystkich kolokwiów