Oświetlenie elektryczne - laboratorium


Program zajęć

 

            Zajęcia 1.        Podział na grupy laboratoryjne, zapoznanie się z Regulaminem Laboratorium

            Zajęcia 2.        Ćwiczenie nr 1. Pomiar strumienia świetlnego i sprawności opraw oświetleniowych

            Zajęcia 3.        Ćwiczenie nr 2. Pomiar światłości kierunkowej

            Zajęcia 4.        Ćwiczenie nr 3. Pomiar luminancji

            Zajęcia 5.        Ćwiczenie nr 4. Pomiar natężenia oświetlenia

            Zajęcia 6.        Ćwiczenie nr 5. Wyznaczanie charakterystyk widmowych źródeł światła

            Zajęcia 7.        Ćwiczenie nr 6. Badanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła