Oświetlenie elektryczne - laboratorium


Literatura

 

punktor

Jerzy Bąk: Komentarz do normy PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2006

punktor

Erich Helbig:  Podstawy fotometrii, WNT, Warszawa 1975

punktor

Tedeusz Oleszyński: Miernictwo techniki świetlnej, PWN, Warszawa 1957

punktor

Agnieszka Wolska, Andrzej Pawlak : Oświetlenie stanowisk pracy, CIOP - PIB, Warszawa 2007

punktor

Wojciech Żagan: Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005