Oświetlenie elektryczne - laboratorium


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

 

    Ćwiczenie nr 1. Pomiar strumienia świetlnego i sprawności opraw oświetleniowych (pdf)

    Ćwiczenie nr 2. Pomiar światłości kierunkowej (pdf)

    Ćwiczenie nr 3. Pomiar luminancji (pdf)

    Ćwiczenie nr 4. Pomiar natężenia oświetlenia (pdf)

    Ćwiczenie nr 5. Wyznaczanie charakterystyk widmowych źródeł światła (pdf)

    Ćwiczenie nr 6. Badanie charakterystyk elektrycznych i świetlnych źródeł światła (pdf)