Miernictwo techniki świetlnej - wykład


.: Materiały do zajęć :.

 

  MTS_1 (pdf)

    Zakres miernictwa techniki świetlnej

    Specyfika pomiarów fotometrycznych

    Metody pomiarowe w fotometrii

    Wyposażenie pracowni fotometrycznych

    Wzorce fotometryczne

 

  MTS_2 (pdf)

    Wzorce fotometryczne - cd.

    Podstawowe wielkości fotometryczne

    Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych

   

  MTS_3 (pdf)

    Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych - cd.

   

  Weryfikacja temperatury barwowej oraz wskaźnika oddawania barw (pdf)

  

  Wymagania oświetleniowe dot. wnętrz (pdf)