.: ELEKTROENERGETYKA - LABORATORIUM :.

- Informacje dot. przedmiotu -

 

 

punktor

Program zajęć

            Zajęcia 1.        Wprowadzenie, zapoznanie z regulaminem laboratorium (zajęcia dla wszystkich grup)  

            Zajęcia 2.        Ćwiczenie nr 1. (S19) Badanie układów ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie

                                                                  samoczynnego wyłączania zasilania

            Zajęcia 3.        Ćwiczenie nr 2. (S20) Badanie przesyłu energii elektrycznej liniami elektroenergetycznymi

            Zajęcia 4.        Ćwiczenie nr 3. (S23) Badanie właściwości i układów pracy elektrycznych źródeł światła

            Zajęcia 5.        Ćwiczenie nr 4. (S24) Modelowanie przemysłowej instalacji oświetleniowej

            Zajęcia 6.        Termin odróbkowy

      

punktor

Warunki zaliczenia

        ► Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

        ► Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie

            Sprawozdania powinny być oddane na następnych zajęciach

        Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem i zdanie

            kolokwium

<< powrót <<