Materiały dla Dyplomantów


Formalności jakie musi dopełnić Dyplomant

przed ustaleniem terminu egzaminu dyplomowego

 1. Wygenerować podanie o egzamin dyplomowy - logując się na stronę internetową www.absolwenci.p.lodz.pl

 2. Zamieścić na końcu pracy pracy dwa streszczenia - jedno w języku polskim, drugie w języku angielskim.

 3. Po streszczeniach pracy należy umieścić wypełnione oświadczenia:

 • świadczenie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym (Zalacznik_nr_1.docx)

 • oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej (Załącznik nr 2.docx)

 • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy z przedstawionym wydrukiem komputerowym (Załącznik nr 3.docx)

 • protokół kontroli oryginalności pracy, z podpisem promotora pracy dyplomowej (Załącznik nr 4.docx)

 • opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej (wymagane, jeśli w protokole kontroli oryginalności pracy zaznaczony jest punkt, że praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia) (Załącznik nr 5.docx)

 1. Dostarczyć cztery czarno-białe fotografie - format 4,5 x 6,5 cm.

 2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Elektroenergetyki (budynek A11, II piętro) dwa egzemplarze  pracy dyplomowej (jeden egzemplarz bindowany, drugi w twardej oprawie; od 2014 r. obydwa egzemplarze należy drukować dwustronnie). Trzeci egzemplarz jest mile widziany dla promotora.

 3. Na końcu pracy należy wkleić płytę (wersja papierowa pracy musi być zgodna z wersją elektroniczną zamieszczoną na płycie).

 4. Dostarczyć oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu (koszt 60 zł). Za dodatkową opłatą (40 zł) można otrzymać odpis dyplomu z tłumaczeniem na język angielski.

 5. Dostarczyć poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy - dane w nim zawarte wymagane są do dokumentacji egzaminu dyplomowego.